Closures, JS geliştiricileri tarafından kafa karışıklığına neden olan kavramların başında geliyor. Tabii ki bu kavram sadece JS’e ait değil. Çoğu dilde mevcut. Bu yazım JS’de closures (kapatılmış) fonksiyon geliştirme tekniği üzerine olacak.

Scope Nedir

Closures kavramını açıklamadan önce Scope kavramına değinmemiz gerekiyor. Scope kendi içinde ikiye ayrılmaktadır;

 1. Local Scope
 2. Global Scope

Local Scope

Eğer bir değişkenimizi bir fonksiyon içerisinde tanımlıyorsak buna Local Scope denir.

function myFunctionExample (){
  var myVariable = "car";
  console.log(myVariable + ":"+myVariable);
}

myFunctionExample();
//output: car:car
console.log(myVariable);
//output: ReferenceError: myVariable is not defined

Yukarıdaki örnekten de göreceğiniz üzere, eğer bir fonksiyon içerisinde bir değişken tanımladıysak, o değişkene sadece o fonksiyon üzerinden erişebiliyoruz. myVariable, myFunctionExample fonskiyonuna göre Local Scope içerisindedir diyebiliriz.

Global Scope

Değişkenimiz kullanıldığı fonksiyonun dışında tanımlandıysa buna Global Scope denir.

var myVariable = "car";
function myFunctionExample(){
  console.log(myVaribale);
}

muFunctionExample();
//output : car
console.log(myVariable);
//output : car

Gördüğünüz üzere MyFunctionExample içinde tanımlanmayan bir değişken, fonksiyon içerisinde kullanılmış. myVariable, myFunctionExample fonksiyonuna göre Global Scope içerisindedir diyebiliriz.

JS değişkenlerinin yaşam süresi (lifetime)

Bir değişken tanımladığımızda doğal olarak bu değişkene memory üzerinden bir alan tahsil ediliyor. Local Scope içinde tanımladığımız değişkenler, fonksiyon çalıştırıldıktan sonra hafızadan otomatik olarak silinmektedir. Fakat Global Scope içindeki değişkenin silinmesi için bağlı bulunduğu fonksiyonun çalıştırmayı sonlandırması gerekiyor. Bu yüzden değişken tanımlarken Local mı, Global mi olması gerektiğine dikkat etmemiz gerekiyor. Global tanımlayacağımız değişkenlerin hafıza üzerinden sızıntılar oluşturmaması için, dikkat edilmesi gereken bazı teknikler mevcut. Ayrıca Weak Referanslar başlıklı yazımda bunlara değindim, göz atabilirsiniz.

Let / Var / Const Kullanımı

ECMAScript 2015 ile beraber let,const ile de değişken tanımlama özelliği eklendi. Dikkat ettiyseniz yukarıda kullandığımız bütün örneklerde var kullanarak değişken tanımladık. Bu iki kavram Local Scope içerisinde daha kontrol edilebilir ve temiz kod yazmamıza yardımcı oluyor.

Yazdığımız bütün örneklerde Scope’un başlangıç ve bitişini fonksiyonun sınırları belirliyordu. Fakat ECMAScript 2015 ile birlikte JavaScript Block Scope dediğimiz kavram geldi. Örnek vermek gerekirse;

 function myFunction(){
   {
    var x = 2;
   }
   console.log(x);
 }

 myFunction();
//output: 2

JavaScript Block Scope ile birlikte scope’un sınırlarını {} blockları belirlemiş oldu. var ile tanımladığımız değişkene dışarıdan erişebildik.

 function myFunction(){
   {
     let x = 2;
   }
   console.log(x);
 }
 myFunction();
 //output: ReferenceError: x is not defined

let ile tanımladığımız değişkenimize {} dışından erişmeye çalıştığımızda hata alıyoruz. Sadece Local Scope içerisinde erişime açık olmuş oluyor.

function myFunction (){
  var x=5;
  let y=5;
  {
    var x = 10;
    let y = 10;
  }
  console.log("x:"+x);
  console.log("y:"+y);
}

myFunction();

//output: x:10
//output: y:5

Görüldüğü üzere let ile Local Scope içinde yaptığımız değişiklikler sadece o Scope içerisinde kalmaktadır.

const kullanım biçimi olarak let ile aynı fakat, const ile tanımlanmış bir değişkenin referansını sonradan değiştiremiyoruz.

 const myVariable = "this variable is constant";
 myVariable = "";
 //output : TypeError: Assignment to constant variable

const olarak tanımlamış olduğum myVariable değişkenine yeni bir değer atamak istediğimde hata aldım. Siz de tanımladığınız değişkenin değerinin sonradan değişmesini istemiyorsanız bunu kullanabilirsiniz.

Closures Kavramı

Bir fonksiyonun Closures olması, o fonksiyonun kullandığı değişkenlerin dışarıdan erişilememesi anlamına gelmektedir. Kendi içerisinde kapalı (Closures) olması demektir. Örnek üzerinden gidersek daha anlaşılır olacağını düşünüyorum.

var cars = ["BMW","Ford","Fiat"];
function getMyCars(){
  return {
    show:function (){
      console.log(cars.join(','));
      return cars.join(',');
    },
    remove:function (car){
      let indexOfItem = cars.indexOf(car);
      if(indexOfItem === -1) throw new Error(car + ' could not found');
      cars.splice(indexOfItem,1);
    }
  }
}

let myCars = getMyCars();
myCars.show();
// output: BMW,Ford,Fiat
myCars.remove('Fiat');
myCars.show();
// output: BMW,Ford
cars = []; // is manipulated from another process
myCars.show();
// output:

Yukarıdaki örnekte getMyCars adında bir fonksiyon tanımladık. Fonksiyon çalıştırıldığında bize show ve remove adında iki metodu olan bir obje dönüyor. Objemizin metotları kararlı bir şekilde çalışmıyor. Çünkü beslendiği verinin kaynağının referansı global scope‘ta bulunmakta. Ve aynı scope içerisinde başka bir kod parçası bu değişkeni manipüle edebiliyor. Bu özelliklerden dolayı getMyCars fonksiyonu Closures özelliği taşımıyor diyebiliriz. Peki kodumuzu nasıl Closures yapabiliriz ?

 function getMyCars(){
   return (function (){
     const cars = ["BMW","Ford","Fiat"];
     return {
       show:function (){
         console.log(cars.join(','));
         return cars.join(',');
       },
       remove:function (car){
         let indexOfItem = cars.indexOf(car);
         if(indexOfItem === -1) throw new Error(car + ' could not found');
         cars.splice(indexOfItem,1);
       }
     }
   })();
 }

 let myCars = getMyCars();
 myCars.show();
 //output : "BMW,Ford,Fiat"
 myCars.remove('Fiat');
 myCars.show();
 //output : "BMW,Ford";

Yazdığımız fonksiyonda cars değişkeni içerideki bir fonksiyon içerisinde tanımladığımız için gerçek anlamada private bir değişken tanımlamış olduk ve bu değişkenimizi dışarıdan erişime kapattık. Closures kullanımı sayesinde Object-Oriented Programming yönelime ait data-hiding, encapsulation gibi kavramları sağlamış oluyoruz.

Döngü içinde Closures yapılar oluşturmak

function runExample(){
  for(var i=0;i<4;i++){
    setTimeout(()=>{
      console.log(i);
    },i*1000);
  }
}
runExample();
//output : 4,4,4,4

runExample fonksiyonunu içerisinde bir döngü tanımladık, döngüde iterator index olarak tanımladığımız i değişkenini asenkron olarak bu değişkeni ekrana yazdırdık. Beklediğimiz değer 1,2,3,4 olması gerekiyorken sonuç 4,4,4,4 oldu. Bunun nedeni setTimeout fonkisyonuna parametre olarak gönderdiğimiz fonksiyonun i değişkeninin referansını scopuna almasıdır. Iteratorun değer ataması 1000 ms yani 1 saniyeden daha az bir sürede olduğu için, i değişkenine atılan son değer 4 oldu. Tanımlamış olduğumuz bütün fonksiyonlar 4 değerini ekrana yazmış oldular. Peki bu problemi nasıl çözebiliriz?

function runExample(){
  for(var i=0;i<4;i++){
    (function (a) {
      setTimeout(()=>{
      console.log(a);
      },a*1000);
    })(i);
  }
}
runExample();
//output: 0
//output: 1
//output: 2
//output: 3

Şimdi oldu, yazdığımız fonksiyonu başka bir fonksiyon içerisine alıp en üstteki fonksiyona değerimizi parametre olarak gönderdik. Peki bu nasıl çalıştı? index olarak belirlediğimiz i değişkeni değer tipli bir değişkendir, değer tipli değişkenler fonksiyonlara parametre olarak gönderildiklerinde, içindeki değerler kopyalanarak yeni bir değişken olarak tanımlanır. Bu da fonksiyonumuzun closures olduğu anlamına gelmektedir. Bu problemi i değişkenimizi let ile tanımlayarak da çözebiliriz.

function runExample(){
  for(let i=0;i<4;i++){
    setTimeout(()=>{
      console.log(i);
    },i*1000);
  }
}

runExample();
//output: 0
//output: 1
//output: 2
//output: 3

For iterasyonu içerisinde let tanımlaması ile tek bir değişken yerine, her döngüde yeni bir değişken tanımlamaktadır.

Closures Neden Önemli?

Functional Programming paradigmaları popülerliği her geçen gün artırmakta. JS tam anlamıyla bir functional bir dil olmasa da çoğu özelliğini içerisinde barındırıyor. İç içe girmiş, aynı scope’u paylaşan, çalıştırıldıklarında da fonksiyon döndüren fonksiyonların bakımı, okunabilirliği zorlaşıyor. Closures daha okunabilir, test edilebilir, yeniden kullanılabilir, hafızada sızıntı oluşturmayan kod yazmamızı sağlamaktadır.


Bu konu ile ilgili eleştirilerinizi, görüşlerinizi ve sorularınızı bana iletebilirsiniz.

Bu yazımda aşağıdaki sayfalardan da yararlandım;

 1. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Closures

 2. https://www.w3schools.com/js/js_function_closures.asp

 3. https://www.quora.com/Why-are-closures-important-in-JavaScript